bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

invia mail stampa
spacerprecedente1  2  3  4  5 spacerspacer

- 20/07/2012

No est a pònnere sa limba sarda a un'ala

Lu narat s"Italia dei Valori" in un'interrogatzione in su Senadu

Ca l'at pedidu su deputadu Federicu  Palomba , s' "Italia dei Valori " at presentadu un'emendamentu firmadu dae su senadore Fabio Giambrone pro nche mòere sa norma subra de sa revisione de sos gastos pùblicos  chi faghet discrminatzione intre sas limbas minoritariàs...[sighit]

- 19/07/2012

Casteddu: presentada de su CROS (CuRretore Ortogràficu Sardu)

Mèrcuris, 25 de trìulas 2012

Mèrcuris, 25 de trìulas 2012 , in sa sala de  Biblioteca Regionale  de  viale Trieste 137  in  Casteddu  b´at a èssere sa presentada de su curretore ortogràficu de sa Regione ( CROS ). Si cumintzat a mangianu e at a sighire a borta de...[sighit]

- 17/07/2012

Revisione de gastos e CGIL

S'assessore regionale de s'istrutzione Pùblica Sergio Milia li torrat imposta a su sindicalista Loddo

"So leghende cun meravìgia e dispraghere sas decraratziones de Pepinu Loddo (CGIL) a propòsitu de s'azeramentu  de s'ispetzifitzidade linguìstica de sa Sardigna in mèritu a sa cantzellatzione  de su "dimensionamentu iscolàsticu agiuadu" proposta dae su G...[sighit]

- 10/07/2012

Ufìtziu linguìsticu subracomunale nou in Meilogu


Sunt interessadas sas biddas de Boruta, Turalva, Tiesi e Giave.

dae Juvanna Tuffu retzimus e publicamus: In su mese de làmpadas sas Comunas de Boruta, Turalva, Tiesi e Giave gràtzias a sa collaboratzione cun s'assòtziu culturale Àndalanoa, ant abertu s'ufìtziu de sa limba sarda subracomunale. Finantziadu dae sa lege istatale ...[sighit]

- 06/07/2012

Cherimus sa limba sarda in iscola

Lu narat su cussìgiu comunale de Otzana

Tocat a li dare atuatzione cumpleta a sa lege istatale n. 482 subra de sas limbas minoritàrias, finas ponende in sas iscolas primàrias e segundàrias s'insinnamentu de sas limbas chi caraterizant s'identidade culturale pròpia. Bi l'at pedidu, a sa Regione Autònoma d...[sighit]

- 03/07/2012

Torra operativu s'ufìtziu de sa limba sarda de Crabas

Sa finalidade est a impitare su sardu no in famìlia ebbia, ma finas in s'amministratzione pùblica

A impreare sa limba  sarda no  in famìlia ebbia  ma finas in sos ufìtzios de sa Comuna pro faeddare de pràticas  o pedire informatziones. In Crabas est torra operativu s'ufìtziu linguìsticu sardu, nàschidu pro amparare  sos bis&ogra...[sighit]

- 01/07/2012

Abertu in Irbono s'Ufìtziu de sa Limba Sarda

Faghet parte de su progetu "Fainas a Cumone" de sa Provìntzia de Nùgoro

Ant abertu  in Irbono  s'Ufìtziu de sa Limba Sarda, chi faghet parte de su progetu  "Fainas a Cumone" de sa Provìntzia de Nùgoro. Sa die de abertura, istabilida de acordu  cun s'amministratzione  comunale de Irbono, est su martis. S'ufìtziu&n...[sighit]

- 14/06/2012

Ratifica de sa Carta Europea de sas Limbas

S'assessore Milia ghetat s'allarme

Cun una lìtera imbiada  a totu sos Parlamentares sardos, s'assessore de s'Istrutzione Pùblica de sa Regione Sarda, Sergio Milia, pedit “un'interventu forte in sa Càmera de sos Deputados  pro cambiare su testu de su disinnu de lege de ratìfica de sa Carta E...[sighit]

- 07/05/2012

A su linguista sardu Micheli Còntini sa tzitadinàntzia onorària de Orthullè

Tzerimònia de cunsinna su 1 de maju

Sa comuna de Orthullè, in sessione istraordinària, at cuntzèdidu sa "crae" de sa bidda, sa tzitadinàntzia onorària a su professore emèritu de s'Universidade de Grenoble, linguista sardu famadu in su mundu de sas limbas, autore, in mesu de àteras &ogra...[sighit]

- 15/02/2012

Unu mòdulu pro isseberare su sardu in iscola

L'ant dadu a sas famìlias in  Pasada

Un'ispera de sole pro sa limba sarda in Pasada.Sa diretora de s'Istitutu Cumprensivu at imbiadu a babbos e a mamas unu cuestionàriu pro nàrrere si, in s'annu iscolàsticu chi benit, cherent chi sos fìgios issoro imparent su sardu in iscola. Sa cosa l'ant bogada a campu sa ...[sighit]