bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

06/12/2010

"SARDU" si narat, non "LIMBA"

de Diegu Corràine

Est dae meda  chi intendo  unu pagu de infadu cando  lego o intendo: cuncursu de poesia in “limba”, literadura in “limba” o discursu in “limba”, iscola in “limba”, e unu et cetera longu, cun un’ènfasi belle semper  afortida dae sas  virguleddas. Est comente chi naremas chi Sarkosy, in s’ùrtimu G8, at faeddadu in “langue” e no in frantzesu, Gordon Brown in “language” e no in inglesu, Zapatero in “lengua” e no in ispagnolu, Berlusconi in “lingua” e no in italianu.

Est comente  chi  de su  presidente  romenu Basescu si narreret  o iscrieret  chi faeddat in “limba” petzi ca finas in romenu si narat “limba” siat s’òrganu chi si movet in sa buca nostra siat s’idioma chi cun issa est articuladu.

Ma pro ite sos mèdios  de informatzione sardos insistint gasi meda cun “limba”? Pro ite nemos si sutraet a custu abesu cunformìsticu? Forsis pro si liberare dae unu tempus passadu longu in ue su sardu fiat definidu “dialetto”, e duncas fiat belle una norma a nàrrere/lèghere/intèndere “recita in dialetto, si esprime in dialetto, il nostro bellissimo dialetto”. E, comente rimèdiu, nche semus colados dae un'esageratzione a s’àtera, cun un’eufemismu intre su paternalìsticu e su tropu deferente, “limba”, difatis. Pro ite non naramus pane a su pane, sardu a su sardu? Pro ite non s'istabilit una moratòria pro chi su chi in antis fiat dialetu e como limba si nàrgiat petzi “sardu”? Si diat èssere finas prus rispetosos de sos Sardos medas a beru chi narant “lìngua” a su sardu, comente àteros li narant “limba”.

Finas ca  s’ischit chi su “limba” est una limba bera, chi la faeddant pagu prus de treghentamìgia pessones in Sierra Leone e pagas  mìgias in Guinea (duncas prus chi non mai in perìgulu de estintzione che a su sardu). Mi l’aiat fatu notare notare giai dae meda un’amigu africanu chi istat in Sardigna, ispantadu e cumpràghidu pro àere bidu su “limba” suo postu in campu in sos giornales nostros, in antis de cumprèndere chi si faeddaiat de Sardigna e non de Àfrica.

Duncas, a cadaunu su suo: su limba a sos  Limbas, su romenu a sos Romenos, su sardu a sos Sardos.


#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]