bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

06/07/2011

LIMBA SARDA E NON «LIMBAS SARDAS»

de Diegu Corràine


Dae annos medas  amus oragnizadu addòvios dedicados a unu cunfrontu de ideas e esperièntzias intituladu "Die de sa Limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna". Pro sa prima bia in Terranoa, in su 2003, pustis cada annu, in Tàtari, in S'Alighera, in Carloforte e in fines in Tortolì in su 2007, su 9 de maju. In fatu, amus torradu a cumintzare in Terranoa in su 2008. 

E deviamus sighire su "giru" linguìsticu in Tàtari, torra, ma nos semus firmados. Isperemus de nos torrare a addoviare in custu cunfrontu de sa "DIE". 

Totu cun s'idea de afortire sa connoschèntzia, a manera chi, in Sardigna, s'iscat chi in prus de sa limba sarda —una—, b'at finas, in sos territòrios rispetivos, su gadduresu, su tataresu, s'aligheresu, su tabarchinu. Comente limbas a bandas, diferentes dae su sardu, sende chi sunt faeddadas in una parte de Sardigna. Ma est craru chi non sunt limba sarda. E custu no est unu demèritu ma, antis, unu reconnoschimentu de sa personalidade lingùistica de sas comunidades chi las faeddant. E custu cuadru linguìsticu est craridu bene finas dae sa Lege 26 de su 97, chi istabilit chi su sardu est sa limba de sos sardos, sa limba de sa Sardigna e chi sas àteras limbas tenent su matessi tratamentu, in logu issoro.

Su sardu est sa limba de sa continuidade istòrica de sa natzione sarda, dae sas raighinas linguìsticas anteriores: sa limba "pròpia". Su gadduresu, su tataresu, s'aligheresu, su tabarchinu, sunt limbas inglobadas in èpocas posteriores (pro resones istòricas chi connoschimus). Comente in s'istadu italianu, in prus de s'italianu (limba de totu su territòriu), b'at àteras 12 minorias, in Sardigna, in prus de su sardu (limba de totu su territòriu), b'at àteras 4 minorias, duncas.

Su fatu chi calicunu, forsis sena si nd'abbigiare, pro descrìere custa situatzione linguìstica, faeddet de "lingue sarde", de "limbas sardas", est una faddina terminològica o una trampa linguistica pro pònnere in su matessi livellu sas limbas in Sardigna? Macari ipotizende una politica linguisticu-ideològica in ue su sardu devat pèrdere sa primatzia linguìstica in totu su territòriu de s'ìsula, comente est garantidu dae s'istòria e dae sas leges?

O est una manera de nche catzare tzentralidade a su sardu in sa sotziedade e in su territòriu, in sa comunicatzione e in s'informatzione; de lu diluire in unu mare mannu babèlicu in ue su sardu perdet galu de prus ma sos àteros non binchent?

Ca b'at una manera noa de gherrare contra a su sardu: su de li pònnere contra sas àteras bator limbas, faghende crèere chi est sardu chi las est indebilitende, chi est su sardu sa limba "mortora". Cando imbetzes ischimus chi est s'italianu, s'in casu, chi est ponende in dificultade sardu, gadduresu, tataresu, aligheresu e tabarchinu. E chi, duncas, devimus èssere aunidos pro cuntrastare sa fortza cunditzionante de s'italianu.

Duncas non faeddemus prus de "limbas sardas" ma, s'in casu,  de limba sarda e de sas àteras limbas... de Sardigna.

#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]