bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


06/12/2010

"SARDU" si narat, non "LIMBA"

de Diegu Corràine

Est dae meda  chi intendo  unu pagu de infadu cando  lego o intendo: cuncursu de poesia in “limba”, literadura in “limba” o discursu in “limba”, iscola in “limba”, e unu et cetera longu, cun un’ènfasi belle semper  afortida dae sas  virguleddas. Est comente chi naremas chi Sarkosy, in s’ùrtimu G8, at faeddadu in “langue” e no in frantzesu, Gordon Brown in “language” e no in inglesu, Zapatero in “lengua” e no in ispagnolu, Berlusconi in “lingua” e no in italianu.

Est comente  chi  de su  presidente  romenu Basescu si narreret  o iscrieret  chi faeddat in “limba” petzi ca finas in romenu si narat “limba” siat s’òrganu chi si movet in sa buca nostra siat s’idioma chi cun issa est articuladu.

Ma pro ite sos mèdios  de informatzione sardos insistint gasi meda cun “limba”? Pro ite nemos si sutraet a custu abesu cunformìsticu? Forsis pro si liberare dae unu tempus passadu longu in ue su sardu fiat definidu “dialetto”, e duncas fiat belle una norma a nàrrere/lèghere/intèndere “recita in dialetto, si esprime in dialetto, il nostro bellissimo dialetto”. E, comente rimèdiu, nche semus colados dae un'esageratzione a s’àtera, cun un’eufemismu intre su paternalìsticu e su tropu deferente, “limba”, difatis. Pro ite non naramus pane a su pane, sardu a su sardu? Pro ite non s'istabilit una moratòria pro chi su chi in antis fiat dialetu e como limba si nàrgiat petzi “sardu”? Si diat èssere finas prus rispetosos de sos Sardos medas a beru chi narant “lìngua” a su sardu, comente àteros li narant “limba”.

Finas ca  s’ischit chi su “limba” est una limba bera, chi la faeddant pagu prus de treghentamìgia pessones in Sierra Leone e pagas  mìgias in Guinea (duncas prus chi non mai in perìgulu de estintzione che a su sardu). Mi l’aiat fatu notare notare giai dae meda un’amigu africanu chi istat in Sardigna, ispantadu e cumpràghidu pro àere bidu su “limba” suo postu in campu in sos giornales nostros, in antis de cumprèndere chi si faeddaiat de Sardigna e non de Àfrica.

Duncas, a cadaunu su suo: su limba a sos  Limbas, su romenu a sos Romenos, su sardu a sos Sardos.


#Diegu Corràine

» in segus