bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


18/11/2010

CONTRA A S'ISNATZIONALIZATZIONE E A S'ASSIMILATZIONE LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

In Sardigna est creschende su sentimentu e sa cussèntzia natzionale. Ma est finas semper prus profundu su protzessu de isnatzionalizatzione e de assimilatzione linguìstica e culturale de sos Sardos. Sos mannos chi connoschent e pràticant su sardu sunt su 70% ma sos pitzinnos petzi su 13%. Est in perìgulu sa trasmissione linguìstica intergeneratzionale. No est sa prima bia chi lu semus narende.

Sena limba non b'at natzione. Si non b'at natzione, comente podimus pretèndere chi crescat unu movimentu pro sa soverania? Comente pessamus de bi pòdere arribbare?

A dolu mannu, sa risposta de su movimentu natzionale sardu no est proportzionada a su perìgulu chi amus in pessu numenadu.

Oramai est craru chi b'at una diferèntzia manna intre su movimentu linguìsticu, chi faeddat in sardu, e su movimentu polìticu, chi preferit s'italianu. Su prus de sos forum, de sa propaganda e de s'atzione polìtica est fata in italianu.

Chi sas fortzas polìticas italianas in Sardigna prefèrgiant s'italianu non nos ispantat.
Chi sos movimentos indipendentistas prefèrgiant s'italianu o s'inglesu in sa propaganda e in sas atziones issoro, imbetzes, NOS ISPANTAT, ca servit a agiuare su protzessu de isnatzionalizatzione. Nos dolet a lu nàrrere ma est gosi.

Ite isetamus a cambiare? Una soverania CRAS la podimus fraigare si dae OE fraigamus una MURU culturale e lingùisticu contra a su domìniu esternu .
Si non cumintzamus deretu, mai amus a resessire a nos autodeterminare. Lu devimus fàghere COMO ca cras at a èssere peus. Lu devimus fàghere NOIS, ca petzi nois, in Sardigna, tenimus interessu a sarvare e afortire sa limba nostra.

E tando, petzi istabilende, cadaunu de nois, dae deretu, de fàghere sa parte nostra podimus bìnchere.
Chie est natzionalista, indipendentista, detzidat de cambiare limba, de impreare su sardu in cale si siat ocasione e àmbitu possìbile. Nos amus a afortire nois e s'at a afortire sa limba e sa natzione sarda.

Est pro custu chi in custu situ amus detzìdidu de iscrìere petzi in sardu. Si lu faghimus totus, istabilimus giai unu territòriu linguìsticu liberadu, semper prus mannu, cantos prus amus a èssere.

Sa resistèntzia natzionale est fina resistèntzia linguìstica.

#Diegu Corràine

» in segus