bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


16/01/2011

SU PARLAMENTU DE GALÌTZIA ORGANIZAT UNU CURSU DE GALITZIANU PRO MEGIORARE S'IMPREU DE SA LIMBA DE SOS DEPUTADOS. E IN SARDIGNA?

de Diegu Corràine

Sende chi sa majoria de guvernu in Galìtzia est cambiada in favore de su esponente de su Partidu Populare Alberto Nuñez Feijoo, chi est chirchende de minimare sa preèntzia pùblica de su galitzianu, su Parlamentu de Galìtzia in custas ùrtimas dies at detzìdidu de organizare in su primu trimestre de su 2011 unu cursu de galitzianu, pro megiorare sa calidade de s'espressione orale de sos deputados, a manera chi siant prus craros e seguros cando leant sa paràula.

Su cursu at a èssere optzionale, at a cumintzare in sa segunda bindighina de ghennàrgiu e at a durare unos tres meses, cun letziones setimanales de un'ora e mesa. Totu custu cun sa finalidade de megiorare s'impreu de sa limba ufitziale de sos Galitzianos e unu de sos fundamentos de s'identidade issoro.

Sos cursos sunt su resurtadu de sa collaboratzione de su Parlamentu cun s'Iscola Galitziana de Amministratzione Pùblica. S'idea est chi nd'at a balangiare sa cunfiàntzia de sos de sos tzitadinos in sas istitutziones democràticas e sa craresa de sos interventos de sos deputados chi, a su chi isco, sunt totu in galitzianu. Bastat finas de bìdere su situ ufitziale de su Parlamentu, chi est in galitzianu ebbia, sena ispagnolu!

Una de sas atividades didàticas printzipales at a èssere su de istudiare sos testos publicados in su Diario de Sesiones de su Parlamentu, evidentziende e curregende sas faddinas prus frecuentes in sos discursos de sos deputados galitzianos. Ma non bastat! Ant a dèvere megiorare sa prosodia (intonatzione, ritmu e intensidade) o deviatziones dae su lèssicu istandard (ispagnolismos, arcaismos, diferentzialismos, vulgarismos o lusismos).

Paret de èssere in un'àteru mundu! Pessade chi in sa Galìtzia guvernada dae su PP non s'acuntentant de lu faeddare ma si ponent su problema de lu faeddare bene, su galitzianu. Su mìnimu chi potzant fàghere.

E in Sardigna? Dae deghinas de annos (finas dae in antis sa lege 26/97 e 482/99) diat èssere possìbile a leare sa paràula in sardu in pùblicu in Cussìgiu regionale e in cale si siat atzione de guvernu, ma nemos lu faghet. B'at chie bogat s'iscusa de sa diferèntzia dialetale, chie dat sa neghe a sa LSC, chie sighit a nos turmentare cun sa cuntierra infadosa, inùtile, de logudoresu vs campidanesu, chi non tenet perunu sentidu linguìsticu, culturale, istòricu, e chi servit petzi a sighire a ... faeddare in italianu. Ma faeddent cale si siat genia de sardu, bastis chi lu fatzant! Oramai non b'at iscusa peruna. A su nessi, nois non bi creimus.

#Diegu Corràine

» in segus