bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


19/10/2010

Francescu Alfonsi: un’autonomista corsicanu (e birde) in su Parlamentu europeu

Intervista a François Alfonsi, deputadu europeu

Mancari sos giornales italianos l’apant dedicadu pagu a sas eletziones europeas de su 2009, esistit una novidade importante chi nemos at bogadu a campu, ma chi mèritat de leare in cunsideru. Intre sos membros noos de su Parlamentu europeu b’at finas un’autonomista corsicanu: si tratat de Francescu Alfonsi, chi est istadu elèghidu in sa lista Europe-Ecologie, ghiada dae Daniel Cohn-Bendit. Unu cunsensu mannu: sa lista at otentu su 16,28%, 3500 votos ebbia dae sos sotzialistas (16,48%).
A su contràriu de su chi càpitat in àteros paisos europeos (intre custos s’Itàlia), in Frantza ecologistas e regionalistas coòperant in manera istrinta dae annos meda: custa collaboratzione includet sa presentatzione de listas comunas in sas eletziones europeas. In prus tenent unu grupu a cumone in su Parlamentu de Istrasburgu, chi a pustis de custu èsitu eletorale reghente est coladu dae 43 a 53 deputados.
Ma torramus a Alfonsi, 56 annos, sìndigu de Osani, una bidda de sa Còrsica meridionale de 115 abitantes. Laureadu in ingenieria, traballat pro s’ADEME, un’istrutura pùbblica pro sa protetzione de s’ambiente. In prus Alfonsi faghet parte de su PNC (Partidu di a Nazione Corsa), su movimentu polìticu autonomista prus de importu rapresentadu in s’Assemblea regionale. Formadu dae europeistas cumbintos, su partidu isulanu collàborat in manera istrinta cun sos de sas àteras minorias presentes in Frantza (Alsatzianos, Bascos, Brètones, Catalanos, Flamingos e Otzitanos), aunidos in sa federazione Regions et Peuples Solidaires.
No est sa prima bia chi sa Còrsica esprimet unu parlamentare europeu: in su 1980 fiat istadu elèghidu Max Simeoni, figura tzentrale de s’autonomismu isulanu, e faghiat parte de su matessi movimentu polìticu de Alfonsi (tando UPC, Unione di u Populu Corsu).
Sa chi sighit est s’intervista nostra cun su deputadu nou corsicanu (e birde).


Cales ant a èssere sas primas initziativas suas comente parlamentare europeu?
Pro prima cosa apo a familiarizare cun su Parlamentu e apo a aderire a sos grupos de traballu subra de sos temas chi cunsìdero prus importantes: s’isvilupu regionale, sos problemas linguìsticos, sos temas chi pertocant sas ìsulas e su Mediterràneu in generale.
Pro mene sa cosa prus de importu est su fràigu de unu ligàmene beru intre sa Còrsica e s’Unione Europea. So cumbintu chi su venidore de su pòpulu corsicanu nche devat èssere inseridu in una dimensione europea.

Còrsica e Itàlia: est interessadu a afortire sos raportos polìticos e culturales chi las aunint?
Su fràigu de una identidade culturale corsicana non podet fàghere a mancu de ligàmenes sòlidos cun s’Itàlia, cumintzende dae sa bighina Sardigna.
Devimus totu cantos dare vida noa a sos ligàmenes nostros – polìticos, econòmicos, culturales – sena nch’ismentigare su prus importante, s’umanu. A custu propòsitu chèrgio fatzilitare sos cuntatos e sos iscàmbios, pro esempru potentziende sos cullegamentos logìsticos.

In sos ùrtimos annos sa cooperatzione intre sas minorias europeas e sos pòpulos indìgenos est semper prus istrinta: creet chi s’Europa siat una sede addata pro l’isvilupare galu de prus?
Cando unu pòpulu sena istadu, non reconnotu a livellu internatzionale, s’impinnat in una polìtica de cooperatzione, s’afirmat comente sugetu polìticu.
Su Parlamentu regionale suo no est petzi unu istrumentu amministrativu, ma devenit su rapresentante de unu pòpulu impinnadu in una polìtica de solidariedade cun àteros pòpulos. Duncas tocat a dare fortza a sas initziativas comunitàrias chi tirant in custa diretzione, finas ca sa cooperatzione detzentralizada de sas regiones si mustrat a s’ispissu vàlida.

In cale manera s’Europa podet agiuare sa solutzione de sos problemas corsicanos?
Agiuende·nos a nch’essire dae su cunfrontu istèrile cun sa Frantza, chi est s’ùrtimu istadu mannu europeu tzentralista. In Frantza esistit unu muru giacobinu in carchi manera sìmile a su muru de Berlinu, est a nàrrere una positzione totu anacronìstica chi impedit su reconnoschimentu de su pòpulu corsicanu e de sos deretos suos. A su contràriu de su chi càpitat in medas àteros istados – pessamus a s’Ispagna – in ue sa costitutzione reconnoschet autonomias ampras. S’Europa cunfirmat chi sa situatzione de sa Còrsica non si podet atzetare, e sa Frantza est custrinta a cunstatare chi sa sua est una positzione isulada. Deo creo chi s’Europa siat sa sede prus addata pro isvilupare unu diàlogu nou subra de su tempus venidore de sa Còrsica.  

Pregontas de Alessandro Michelucci

> situ web de su PNC: http://www.p-n-c.eu

[dae EJA, martzu 2010]

#Sarvadore Serra

» in segus