bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:


19/09/2012

Sos patimentos de unu giòvanu

de Johann Wolfgang von Goethe, bortadu in sardu dae Manuela Mereu

" Die Leiden des jungen Werthers" l'aiant publicadu   in su 1774.  Como est essida sa versione in limba sarda. Sa tradutzione dae su tedescu a su sardu l'at fata Manuela Mereu.  L'at publicada sa sotziedade editoriale Condaghes, in sa sèrie SenaLàcanas 

Est unu romanzu epistulare: su protagonista iscriet a s´amigu Wilhelm pro li contare sa disaura sua. S'artista giòvanu  Werther, mòidu dae tzitade pro impèrgios  de famìlia, connoschet a Lotte, pitzinna galana e dìliga, isposa cun Albert chi est a largu dae domo. Werther e Lotte si bident a s´ispissu e issu si nd'innamorat. Cando Albert torrat, Werther detzidet de si nch´andare pro nch´ismentigare a Lotte. Ma su logu a ue andat a istare no l´agradat e no istentat a torrare a ue est Lotte, chi como est cojuada. Unu merie, pilisadu dae una passione manna, basat sa pitzinna chi, mancari tentada dae cuddu amore, nche lu mandat dae domo. Issu cumprendet, tando, chi b'at  una manera ebbia pro si liberare  dae cussu sentimentu...


Editore: Condaghes
Annu de Publicatzione: 2011
Sèrie: SenaLàcanas
ISBN:  978-88 - 7356 - 169 - 9
Pàginas: 160
Preju: 15,00 èuros

#Sarvadore Serra

» in segus