bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:


27/12/2010

Su retratu de su decolonizadu, a pàrrere de Albert Memmi

In su libru «Ritratto del decolonizzato», ed. Raffaello Cortina

A podimus fàghere unu bilàntziu, pèrdidas e benefìtzios, de sa decolonizatzione e cumprèndere cales sunt sas cunseguèntzias pro s'identidade e sos cumportamentos de sos ex colonizados?

Moende dae sas cunstatatziones chi, belle in totue in sos istados ex colonizados, triunfant corrutzione, dispotismu e traditziones chi lìmitant meda sa libertade individuale, s'autore chircat de descrìere sas resones de custos fallimentos presentende unu retratu, su prus fidele possìbile, de un'òmine nou essidu a campu in su panorama de s'istòria.

In custu retratu sunt presentes tres figuras —s'ex colonizadu, s'immigradu chi at isseberadu de istare in aterue e su fìgiu de s'immigradu, nàschidu in su logu in ue sunt andados a istare e a traballare su babbu e sa mama— analizat sos problemas ligados a s'interdipendèntzia de su mundu cuntemporàneu e inditat sas batallas galu a fàghere pro istabilire cunditziones de paridade e dinnidade pro totu sas natziones e pro totu sas minorias.

Su libru de Memmi est de importu mannu si cherimus cumprèndere sas relatzione de fortza chi oponent su mundu ricu e su mundu pòveru e sos cunflitos de identidade chi favorint gherras e cunflitos de cada casta, finas in su chi in antis totus cramaiant "primu" mundu (in declinu demogràficu), a cunfrontu de su "segundu" (su sotzialista, oramai iscumpartu) e de su "tertzu", in ue est presente sa majoria de sa populatzione de sa Terra.

Sa letura de Ritratto del decolonizzato cunsentit de cumprèndere in manera profunda medas de sas càusas de sos cunflitos culturales de como.


Tradutore: Schianchi M.
Editore: Cortina Raffaello
Data de Publicatzione: 2006
Collana: Culture e società
ISBN: 8870789969
Pàginas: 133
Preju: 15,80 èuros

Albert Memmi, sotziòlogu tunisinu, est s'autore de su Ritratto del colonizzato e del decolonizzato (Napoli 1979), oramai unu clàssicu e puntu de riferimentu pro medas anàlisis de su colonialismu, e Il razzismo: paura dell'altro e diritti della differenza (Genova 1989).

#Diegu Corràine

» in segus