bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

24/10/2017

fradile, sorrastra

de Diegu Corràine

fradile

Su faeddu “fradile” benit deretu dae su latinu «frātruēlis» (cun càmbiu de desinèntzia) e inditat su fìgiu de unu tziu o de una tzia, parente.
Duncas dolet a lèghere e a intèndere narende “cuginu”, a s'italiana, chi s'est ispainende in totue, comente chi su sardu siat unu faeddu antigu, feu, lègiu, de si nde birgongiare.
In sardu tenimus una paràula chi assimìgiat a s'italianismu “cuginu”, ma tenet àteru valore. Si tratat de “cusinu”, chi benit dae su catalanu “cosí, cusí”, che derivat dae su latinu «consobrīnus» (=fradile), che a su frantzesu “cousin” e a s'italianu “cugino” (chi però derivat dae su frantzesu antigu “cosin”). In sas tres limbas tenet su valore de su sardu “fradile”, fìgiu de tziu o de tzia.
In sardu, però, “cusinu” inditat una pessone de “tzitade”, elegante e bestida a sa tzivile, es.: “est bestidu de cusinu”. Forsis leat custu valore dae su catalanu matessi, in ue “cosí” tenet finas su valore de “nobile”.

sorrastra

Sa matessi cosa podimus nàrrere pro su currispondente feminile “sorrastra” (finas “sorrestra” in logos medas de Sardigna), chi sa gente impreat semper de mancu, ca li preferint s'italianismu “cugina”. A dolu mannu, su cumplessu de inferioridade, giughet gente meda a impreare italianismos in càmbiu de faeddos sardos sìncheros.
Sorrastra” benit dae su latinu «soror» (=sorre) + suf. «-astra(m)», forsis cunforma a su modellu “figiastra” da su latinu tardu «filiastra(m)».


#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]