bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

11/09/2012

Tradutziones dae àteras limbas pro afortire e isvilupare  sa limba nostra

Addòviu in Patiolla pro presentare sos clàssicos bortados in sardu.

Joyce e Sepùlveda, Goethe e Marquez, Saramago e Coromines, e àteros medas. Dae como in dae in antis si podent lèghere finas  in sardu, gràtzias a su traballu de tradutores chi òperant a contu de Papiros, Condaghes e Grafica del Parteolla, e cun s'agiudu de sa Regione Autònoma de Sardigna. Papiros e Condaghes, in prus, ant chertu pònnere a cumone sa veste gràfica, cun una sèrie chi tenet su nùmene de  "Sena làcanas". 

S'eventu editoriale l'ant presentadu in custas dies in Patiolla (italianu Dolianova) in intro de sas manifestatziones de su festival literàriu. Ant faeddadu sos editores  P. Cossu (Gràfica Parteolla),  D. Corràine (Papiros), F. Cheratzu (Condaghes)  e unas cantas tradutoras,  M.A. Piga e  M. Mereu. Pessones medas de su pùblicu sunt intervènnidas pro pedire crarimentos o espressare sos pàrreres issoro.

Ma, pro ite a bortare in limba sarda sos clàssicos de sa literadura? Pro l'agiùnghere valore, a su sardu, in calidade e in cantidade. A un'ala, difatis, faghende tradutziones dae inglesu, tedescu, catalanu, ispagnolu, latinu, italianu, si custringhet su sardu a si cunfrontare cun limbas mannas de cultura, e a espressare, cun sas fortza suas,  modalidades narrativas e cuntzertos cumplessos a beru. A s'àtera, s'aumentat meda sa dotatzione librària de sa limba nostra, cun unu isfortzu minore de su chi bi cheret cando si iscrient òperas originales. De su restu, in italianu, su 95 pro chentu de sos testos sunt in tradutzione.

Ma, at a pregontare  calicunu, a si bendent custos libros? Tzertu chi si bendent, e a bias prus de sos in  italianu. E no est de badas chi naramus custu. F. Cheratzu Cheratzu, pro nàrrere, nos at contadu de cando at publicadu unu libru in duas editziones, in sardu e in italianu: tando, de s'editzione sarda ant bèndidu deretu totu sos esemplares; de s'editzione in italianu, imbetzes, b'at abbarradu libros in magasinu.


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]