bandera infosar
Duda chi siant fogu sos isteddos, duda chi su sole si moat, duda chi sa veridade siat fàula, ma non dudes mai chi t'istimo (W. Shakespeare)
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

31/07/2012

A aumentare s'impreu sotziale de sa limba basca

Est s'obietivu de su Programa nou pro s'euskera

S'ùrtimu  Programa de Atzione pro sa Promotzione de s'Euskera fissat, comente obietivu prioritàriu pro sos deghe annos chi benint,  su de minimare sa distàntzia intre sa connoschèntzia  e s'impreu de sa limba basca. Su Cussìgiu Cunsultivu de s'Euskera, òrganu chi ponet in pare istitutziones pùblicas e espertos de sa matèria, at dadu lughe birde  a custu documentu istratègicu.
Sa netzessidade de ispainare s'utilizu sotziale  de s'euskera si bidet crara dae s'inchiesta sotziulinguìstica  fata connoòschere pagas dies a como. Dae custu istùdiu resurtat  un'aumentu  de su nùmeru  de pessones chi sunt bonas a faeddare e a iscrìere in euskera, ma, in su matessi tempus, un'arressada in s'aumentu de sos tzitadinos  chi impitant sa limba basca in forma abituale.
Custu Programa nou, tando,  previdet , pro pònnere remèdiu a custa situatzione, 330 atziones agrupadas in sèighi àreas: trasmissione familiare, insignamentu, euskaldunizatzione, amministratzione, tzircuscritziones bascas, campu econòmicu, disvagu, cultura, publitzidade, calidade de s' euskera, istampa, tecnologías de s'informatzione, sensibilizatzione, motivatzione, projetzione interna e esterna.

#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]