bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

10/07/2012

Ufìtziu linguìsticu subracomunale nou in Meilogu


Sunt interessadas sas biddas de Boruta, Turalva, Tiesi e Giave.

dae Juvanna Tuffu retzimus e publicamus:

In su mese de làmpadas sas Comunas de Boruta, Turalva, Tiesi e Giave gràtzias a sa collaboratzione cun s'assòtziu culturale Àndalanoa, ant abertu s'ufìtziu de sa limba sarda subracomunale. Finantziadu dae sa lege istatale subra de sas minorias linguìsticas (lege 482/1999), s'Ufìtziu tenet comente obietivos printzipales cussu de promòvere e defèndere su sardu in totu sas ocasiones de bida sotziale, econòmica, amministrativa e culturale.

Cun custu progetu si cheret promòvere s'impreu orale e iscritu de sa limba sarda siat in intro de s'amministratzione siat in fora cun sos tzitadinos. Su sardu duncas in àmbitu familiare ma finas in sa bida de cada die e in sos cuntestos formales comente sos ufìtzios pùblicos.

S'incàrrigu de gestire s'ufìtziu linguìsticu subracomunale est istadu dadu a duos espertos de limba sarda: Istèvene Ruju responsàbile pro sas comunas de Tiesi e de Giave e Juvanna Tuffu responsàbile pro sas comunas de Boruta (capofila) e de Turalva.

Unu de sos còmpitos de sos espertos at a èssere cussu de fàghere a manera chi s'impreu de sa limba sarda siat “normale” in sas atividades de sas amministratziones comunales, comente sa tradutzione in sardu de sos sitos istitutzionales presentes in sa rete e de sa modulìstica, dende importàntzia particulare a sa tradutzione de s'Istatutu de s'ente, de sas iscritas de impreu pùblicu (locandinas e avisos de cale si siat casta pro su pùblicu ecc).

Ant a èssere fatos, intre santugaine e nadale de ocannu, sos cursos de formatzione de badas pro su personale de s'Ente e pro sos tzitadinos. Su cursu de formatzione tenet comente obietivu printzipale sa connoschèntzia e sas cumpetèntzias subra de s'impreu de sa limba sarda in sa redatzione de sos atos giurìdicos e amministrativos e in sas atividades de comunicatzione de sos tzitadinos.

S'ufìtziu linguìsticu in totu sas bator comunas at a èssere abertu a su pùblicu su martis e su mèrcuris.

S'Ufìtziu tenet un'indiritzu de posta eletrònica: info@ufitziumeilogu.it e at a tènnere luego unu situ internet www.ufitziumeilogu.it.


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]