bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

17/02/2012

A reconnòschere sos deretos linguìsticos de Rom, Sinti e Camminanti

Lu cheret  s’ “Associazione Radicale Esperanto”

“Est tempus  chi s’Istadu  reconnoscat  sos deretos linguìsticos de su pòpulu chi no at decraradu mai  gherra a nemos”. Custu est su cummentu de su  Segretàriu de s’ “Associazione Radicale Esperanto” in una cunferèntzia istampa fata in sa Camera de sos deputados de Itàlia, ammaniada dae sa “Federazione Italiana Rom e Sinti” pro cungruire una manifestatzione a livellu istatale  fata cara a cara  a Montecitorio. 

“Rom, Sinti e Camminanti los ant esclùdidos dae sa lege 482 subra de sa tutela de sas  minorias linguìsticas istòricas, e finas una solutzione  dae sa  ratìfica italiana de sa  Carta europea de sas limbas regionales o minoritàrias paret una cosa a tesu a beru. S’art. 6 de sa Costitutzione italiana narat in manera crara chi ‘sa Repùblica tutelat cun normas apòsitas sas minorias linguìsticas’  e, belle gasi, galu non si cheret dare giustìtzia a una de sas minorias prus antigas de s’Istadu, cun s’iscàndulu de fundos europeos  destinados a issos e chi non si resessit a cumprèndere in cales bugiacas nche ferint”, at agiuntu Pagano. 

“Como chi Rom e Sinti ant dimustradu chi ischint èssere unidos pedende a su Parlamentu italianu su deretu de  èssere reconnotos comente minoria, non devet istentare sa risposta de sas istitutziones, o ant a èssere totu sos italianos a pèrdere un’ocasione manna de tzivilidade.

Comente “Associazione Radicale Esperanto” pessamus chi finas su   Ministru de sas Pari Oportunidades devet leare a beru in cunsideru s’eventu e sas ideas essidas a campu oe, finas pro more de su Raportu de indàgine de sa Cummissione Deretos Umanos de su Senadu italianu  chi, comente at ammentadu su Segretàriu de sa Cummissione, su sen. radicale Marco Perduca, bogat a craru una realidade chi un’Istadu democràticu non podet fàghere a mancu de carculare,  cunsiderados sos pessighimentos noos chi nde sunt vìtimas custos pòpulos in àteros Istados europeos”, at cungruidu Pagano

[dae Eja n. 8  2011]


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]