bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

18/08/2008

IN SARDU, SA LIMBA NOSTRA

Progetu de polìtica linguìstica in rete de 36 biddas, cun sa provìntzia de Ogiastra comente ente referente

S’Ufìtziu de sa Limba Sarda (ULS) de sa Provìntzia de s’Ogiastra est istadu istituidu cun deliberatzione de sa Giunta Provintziale n. 49 de su 10.03.2006. In sa matessi delìbera est istadu nominadu Diretore de s’Ufìtziu su Prof. Diegu Corràine, espertu de limba sarda. S´Ufitziu de sa Limba Sarda / ULS at cumintzadu s’atividade sua, in pràtica, cun locales e mèdios informàticos e 4 operadores a tempus partziale petzi dae su mese de freàrgiu de su 2008, cun su progetu "In Sardu, Sa Limba Nostra" e cumintzende a costituire sa rete de sos Prèsidios Linguìsticos comente prevìdidu in sas annualidades pretzedentes de su Progetu.

Sa finalidade de s’Ufìtziu est de promòvere progetos eatziones de polìtica linguìstica pro s’impreu orale e iscritu de su sardu in intro de s’Amministratzione Provintziale, in su territòriu, in sa sotziedade, finas paris cun entes e istitutziones pùbblicas e privadas.

S’Ufìtziu, duncas, bolet fàghere una polìtica linguìstica territoriale aberta, pro rèndere normale s’impreu de sa limba sarda in cada àmbitu e impreu. Cunforma a custu printzìpiu, s’ULS bolet èssere unu puntu de riferimentu pro totu sos entes, de sa provìntzia e nono, chi tenent progetos de tutela e normalizatzione de sa limba sarda finantziados dae sa lege  de s’Istadu chi tutelat sas minorias linguìsticas istòricas, sa 482/99.

Pro realizare custos obietivos s’Ufìtziu de sa Limba Sarda at postu a disponimentu su progetu pluriennale “In Sardu, sa limba nostra” finas de àteros Entes. Difatis ant aderidu, ocannu, paritzas comunas e entes: 22 comunas de sa Provìntzia de s’Ogiastra, 10 de sa Provìntzia de Tàtari, 4 de sa Provìntzia de Gaddura, inclùdida sa comuna de Terranoa. In prus sas ASL de Lanusè, Nùgoro,Carbònia e Terranoa ant costituidu, in collaboratzione  cun su Progetu “In Sardu, sa limba nostra”, unu coordinamentu issoro pro fàghere polìticas comunas pro su sardu in sa sanidade: "Salude e sanidade in limba sarda". Sa ASL referente de custu progetu est sa de Lanusè.

Ma cales sunt sas initziativas chi s´Ufìtziu bolet fàghere? S´obietivu fundamentale est de resessire a fàghere a manera chi su sardu devèngiat limba ufitziale che a s´italianu. Comente si podet arribbare a custu obietivu? Impreende su sardu in cada àmbitu e impreu, mescamente in intro de sas amministratziones pùblicas: in sos documentos issoro, in sa sinnalètica, in sa cartellonìstica. Ma finas in totu sos Entes, Impresas, Iscolas. Duncas cun atziones e interventos cun visibilidade arta, cun efetu multiplicadore mannu e chi durent in su tempus. Pro garantire una "relatzione amiga e crara" cun sos tzitadinos/utentes, cartellos, sinnales, avisos, regulamentos, inditos, ant a èssere su mèdiu indispensàbile. Totu custu pro cunsentire s´impreu de su sardu comente limba ufitziale de sa sotziedade, de s´ambiente e de su territòriu.

Pro assegurare s’isvilupu de totu custas atividades e prus presèntzia e visibilidade a su sardu, s´ant a fàghere presìdios linguìsticos intercomunales, cun su coordinamentu linguìsticu e operativu de s´ULS de sa Provìntzia de Ogiastra. 


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]