bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

10/06/2011

Cursos de limba italiana pro sos chi pedint asilu

Si diat pòdere fàghere finas pro su sardu

Sunt cumintzados dae carchi die sos primos cursos de italianu pro sos chi pedint asilu  e istant in su CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) de Mineo (comuna in provìntzia de Catània). Sas letziones las ammàniat  unu grupu de s' Organizatzione Internatzionale pro sas Migratziones  (OIM) - giai ativu in custa bidda  dae prus de  unu mese - in cooperatzione cun sa Società Dante Alighieri,  ispetzializada dae annos in s'organizatzione  de cursos de limba italiana pro istràngios. Su cumintzu de sos cursos  s'inserit  in unu cuadru de initziativas  chi punnant  a agiuare sos chi pedint asilu  in sos percursos de integratzione, initziativas realizadas  in s'àmbitu de sas atividades  de Mare Nostrum - progetu finantziadu dae su Fundu  Europeu Rifugiados/atzione comunitària 2009 e atuadu dae su  Ministèriu de s'Internu de Itàlia, dae s'INMP (Istituto Nazionale promozione salute migranti e contrasto malattie della povertà) e dae su  Ministèriu  de sa Giustìtzia e Afares  Internos de Malta.

Sa finalidade de su progetu. Est sa de agiuare  sas pessones chi    crompent a sas costas italianas e maltesas e tenent bisòngiu  de protetzione internatzionale,  ponende in campu  protzeduras e pràticas  comunas in Itàlia e in  Malta in su campu  de s'informatzione e assistèntzia legale, de s'orientamentu professionale e culturale, de s'assistèntzia mèiga. "Siat s'OIM siat sa  Dante Alighieri tenent un'esperièntzia longa  de formatzione pro immigrados  in Itàlia e in foras de Itàlia", narat José Angel Oropeza, diretore de s'Ufìtziu  de Coordinamentu pro su Mediterràneu de s'OIM. "In su tempus coladu  amus giai traballadu paris  pro dare  mòdulos formativos in s'èsteru - in Sri Lanka, Marocu, Tunisia e Moldova - e in Itàlia, cun su Progetu KNE realizadu s'annu passadu. Custu mese de ghennàrgiu, in mesu de s'àteru, amus firmadu  unu protocollu de intesa  pro isvilupare  initziativas chi agiuent  s'integratzione."

A su nessi 400 paràulas. In custu mamentu  sos alunnnos sunt 60, partzidos in bator  classes.S'obietivu  de custas primas letziones, chi si concludent a s'agabbu de su mese, est su de dare  a sos iscolanos  sos elementos fuindamentales  de sa limba  italiana, finas a tènnere unu bagàgliu lessicale, in su  livellu retzetivu, chi includat a su nessi  400 paràulas de su vocabulàriu de  base.

Ite nde nàrerre? De seguru s'initziativa est vàlida e cheret bantada. B'at de agiùnghere chi, si una cosa gasi la faghent in Sardigna, pro s'integratzione de sos chi pedint asilu non bastat s'italianu. Bi cheret finas su sardu. E tocat, duncas,  a lis imparare finas su sardu.


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]