bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

20/05/2011

In Galles, unu guvernu laburista de minoria

Ma at a chircare s'acordu cun totu sos partidos

Su Galles  at a tènnere unu guvernu laburista de minoria. Gasi at detzisu su primu ministru, Carwyn Jones (in sa fotografia), chi at leadu possessu de s'incàrrigu, una chida a pustis  chi su partidu suo at bintu in manera crara in sas eletziones pro s'Assemblea, in ue at otentu trinta iscannos de unu totale de sessanta. Cun prus de su duplu  de rapresentantes  de cadaunu de sos partidos de s'opositzione, Jones at a chircare una polìtica  de patos puntuales cun sos  oposidores etotu, e escludet duncas de torrare a fàghere  unu guvernu de coalitzione, chi in s'ùrtima legisladura est istadu caraterizadu dae  unu patu permanente cun su  Plaid Cymru (PC) suta de su nùmene  de One Wales.

Jones at leadu s'incàrrigu  cun unu discursu  paghiosu cun sos àteros partidos, ca ischit chi, macari sa permanèntzia  de su Partidu Laburista in su  guvernu non siat in perìgulu -una coalitzione impossìbile  de cunservadores, indipendentistas e  liberaldemocràticos diat dèvere guvernare gasi etotu in minoria-, l'at a bisongiare  s'amparu  de sos àteros  pro mandare a dae in antis  sos progetos suos in s'Assemblea de su Galles.

Martin Shipton, analista de WalesOnline,   narat chi sa detzisione de sos laburistas  de guvernare a sa sola forsis est istada ispirada  dae s'esperièntzia  de su SNP in Iscòtzia, chi in sa legisladura colada at fatu unu guvernu de minoria e, a pustis de una gestione bona, est istadu premiadu cun sa majoria assoluta  in su Parlamentu iscotzesu.

Sos gallesos, in custas eletziones,  ant punidu mescamente su  Plaid Cymru. Sos indipendentistas  ant sufridu  una pèrdida sensìbile  de cunsensos, colende dae  15 a 11 iscannos e perdende su status de segundu partidu de su paisu, a favore de su  Partidu Cunservadore chi at balangiadu duos iscannos. Su Partidu Liberaldemocràticu, pro parte sua, at pèrdidu un'iscannu, e est abbarradu cun chimbe.

 


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]