bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

19/04/2011

Limba gaèlica in Canadà

Sos pitzinnos de un'iscola de New Glasgow cantant s'innu natzionale iscotzesu

In s'ìnteri chi su restu  de sos istudentes  in Acadia Street School cantant O Canada cada mangianu, paràulas diferentes a beru  essint dae sas bucas  de sos istudentes  de sas classes prima e segunda de sa professora Joan MacDonald.

Issos cantant, in gaèlicu, s'innu natzionale iscotzesu.

Custu faghet parte de sos isfortzos  de MacDonald pro batire in classe  unu pagu de erèntzia iscotzesa. Macari s'istùdiu de su gaèlicu  fatzat parte in manera ufitziale  de su curriculum de sa  Nova Scotia, no l''insinnant in totu sas iscolas .

“Deo so crèschida  in una comunidade  in ue su gaèlicu si faeddaiat meda  e m'at semper interessadu”, narat  MacDonal ". Apo pessadu chi custa esseret una manera bona  pro cumintzare a lu fàghere connòschere a sos istudentes meos.”

"E", pretzisat, "lu sunt imparende in presse. Ischint contare finas a deghe, cumprendent sas paràulas fudamentales e sunt a tretu de cantare cantzones fàtziles".

"Si in casu calicunu no est bonu a lu faeddare, petzi a cumprèndere sas paràulas pronuntziadas dae àtere est su primu passu pro si fàghere bilìngues. Sos istudentes tenet s'edade prus adata pro imparare", agiunghet.

In Pictou County, in ue b'est 's'iscola, pessones medas, unu tempus, faeddaiant in gaèlicu. Ma custa limba, como, paret chi si nche siat morende. MacDonald faghet parte de unu grupu chi est traballende pro lu torrare a vida  e tenet letziones  de primu e segundu livellu  in New Glasgow. In mesu de sas àteras initziativas,  est amaniende unu libru de coghina in gaèlicu de publicare in maju,  su mese de sa cussèntzia gaèlica. 

#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]