bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
invia mail stampa
spacerprecedente16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  spacerspacer

Noas ÀTERAS LIMBAS - 09/07/2012

Est creschende sa connoschèntzia de s'irlandesu in Éire

Ma est galu problemàtica sa difusione sotziale de sa limba

Pagu prus de  1.77 milliones de pessones in sa Repùblica de Irlanda ant  decraradu chi ischint a faeddare in irlandesu, a su chi resurtat dae sos datos CENSUS de su 2011. Custu cheret nàrrere chi oe su  41.4% de sos tzitadinos sunt a tretu de faeddare in irlandesu ...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES Noas - 16/05/2012

Acordu cumertziale sardu - catalanu

de Joan Elies Adell Pitarch 

Sas   Càmeras de Cummèrtziu de Girona, Palamós e Sant Feliu de Guíxols ant firmadu un’accordu cun   sa Càmera de Tàtari pro promòvere sos cuncàmbios cummertziales, turìsticos e culturales cun su nord de Sardigna. Una d...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES Noas - 14/05/2011

Assemblea de s' Assòtziu europeu de sos cuotidianos in limbas minoritàrias  e regionales

L'ant fata in Bolzano/Bozen

S'Assòtziu europeu de sos cuotidianos in limbas minoritàrias  e regionales ( Minority Dailies Association - Midas ) at fatu sa de ùndighi assembleas generales suas  in s ' Accademia europea de Bolzano/Bozen. Su presidente de  Midas, Toni Ebner e su segret&agr...[sighit]

EVENTOS-ATZIONES Noas - 10/11/2010

Projetzione cortometràgiu "Deu ci sia"

SÌLIGO, chenàbura 12 de santandria

Sighit su tziclu “limba sarda e tzìnema” in Meilogu, organizadu dae s’Ufìtziu de sa limba sarda de sas Comunas de Bànari, Sìligo e de Bunnànnaru, in collaboratzione cun sa Fundatzione Maria Carta. A pustis de s’èsitu bonu chi b’...[sighit]

Noas ÀTERAS NATZIONES - 16/05/2011

Eletziones in Ulster

Cunfirmados in su podere su Partidu Unionista Democràticu e su Sinn Féin

Sos votantes  nordirlandesos ant cunfirmadu in su podere  su Partidu Unionista Democràticu ( Democratic Unionist Party , DUP) e su  Sinn Féin in  sas eletziones  de s' Assemblea de Irlanda de su Nord . Ambos duos partidos ant incrementadu  su n&ugrav...[sighit]

Noas SARDU NOAS - 06/07/2012

Cherimus sa limba sarda in iscola

Lu narat su cussìgiu comunale de Otzana

Tocat a li dare atuatzione cumpleta a sa lege istatale n. 482 subra de sas limbas minoritàrias, finas ponende in sas iscolas primàrias e segundàrias s'insinnamentu de sas limbas chi caraterizant s'identidade culturale pròpia. Bi l'at pedidu, a sa Regione Autònoma d...[sighit]

Noas ÀTERAS NATZIONES - 20/05/2011

In Galles, unu guvernu laburista de minoria

Ma at a chircare s'acordu cun totu sos partidos

Su Galles  at a tènnere unu guvernu laburista de minoria. Gasi at detzisu su primu ministru, Carwyn Jones ( in sa fotografia ), chi at leadu possessu de s'incàrrigu, una chida a pustis  chi su partidu suo at bintu in manera crara in sas eletziones pro s'Assemblea, in ue at...[sighit]

ÀTERAS LIMBAS - 16/05/2012

ACADÈMIA DE SA LIMBA ASTURIANA

S'asturianu, limba de Astùrias (Istadu ispagnolu)faeddada dae unas 450.000 pessones.

S'Acadèmia de la Limba Asturiana (in asturianu  Academia de la Llingua Asturiana ) est un'ente de su Guvernu de Astùrias fundadu su 15 de nadale de su 1980 pro istudiare,  normativizare , promòere e  normalizare  s'asturianu.In su 1981 s'Academia at publicad...[sighit]

Noas ÀTERAS LIMBAS - 21/05/2011

Su dialetu sitzilianu in iscola

Su parlamentu regionale at aprovadu una lege apòsita

Dae s'annu chi benit in Sitzìlia b'est  s'insinnamentu de su dialetu , de s'istòria  e de sa literadura sitziliana. S’Assemblea regionale at aprovadu una lege apòsita cun 45 votos in  favore. Como tocat  a s’assessore regionale a sa Forma...[sighit]

Noas INFORMÀTICA - 19/05/2011

Tecnologias pro sa tradutzione in rete

Las est isvilupende s'Agenda digitale europea

S'ùrtima  inchiesta paneuropea Eurobarometer mustrat chi in sa rete  su  90% de sos internàutas  europeos preferint a consultare sitos informàticos  in sa limba issoro, cando chi su 55% impreant una limba diferente a su nessi  in manera ocasional...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]