bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
invia mail stampa
spacerprecedente1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  spacerspacer

SARDU NOAS 

DSTN / DITZIONÀRIU SARDU DE SU TEMPUS NOSTRU

de Diegu Corràine

DSTN / DITZIONÀRIU SARDU DE SU TEMPUS NOSTRU http://ditzionariu.tempusnostru.it 0. Introduuzione 0.1. il presente PROGETTO DI SVILUPPO Il presente documento costituisce la presentazione del DSTN, Ditzionàriu Sardu de su Tempus Nostru, che ha la caratteristica di essere una Oper...[sighit]

Documentos 

LIMBA SARDA COMUNA, su testu in pdf

Su documentu originale publicadu in formadu pdf dae sa Regione Autònoma de Sardigna, 2006, tenende contu de sas propostas de Còntini, Puddu, Bolognesi, Pinna-Catte, Corraine, Lupinu, Paulis

Deliberatzione n. 16/14 de su 18.04.2006 > coberta de su pdf ufitziale

Noas ÀTERAS LIMBAS - 23/04/2014

ICANN dèlegat su domìniu .gal

a cando .sar?

Nic.gal est oramai su primu domìniu de .gal ativadu dae s'ICANN. s'organismu internatzionale chi gestit sa rete in totu su mundu. A pustis de 7 annos de traballu e cun sas firmas de apoju de 12.000 pessones e 110 entes pùblicos e privados galitzianos, sa posta in òpera de custa...[sighit]

Noas INFORMÀTICA - 25/01/2014

EGERIN, su primu motore internèt in limba curda

In alternativa a sos motores giai connotos. Essidu a campu como.

Est in pessu essidu a campu su motore de chirca EGERIN , in limba curda, addatu a chircare curda, sena èvere colare dae àteras limbas. Destinadu a sos 40 milliones de Curdos, su motore tenet un'interfaghe neta e minimalista pro s'utente. Assimìgiat a Google. Sos visitadores p...[sighit]

Noas INFORMÀTICA - 25/01/2014

30 annos dae sa nàschida de Macintosh: una rivolutzione!

Su primu esemplare presentadu a su mundu su 24 de ghennàrgiu de su 1984

A eris 24 de ghennàrgiu de su 2014, nche sunt colados 30 annos dae cando est essidu a campu in Cupertino (California) su primu Macintosh de Apple, chi at cambiadu sa manera de èssere de chentinas de milliones de pessones in su mundu. Mèritu de sos fundadores de su biadu de Stev...[sighit]

INTERVISTAS - 22/12/2013

Malta, natzione-istadu minore ma forte

Intervista de D. Corràine a G. Brincat, linguista maltesu

    I. De ite campat oe  Malta? * Mescamente  de  turismu. Sas indùstrias  chi esportant belle totu sunt sa SGS (eletrònica), sa Brandstatter (giogos Playmobil) e sa Foster Clark (alimentares in bote e vaseddos, comente cunfituras e totu gasi). In...[sighit]

SALUDE - 09/11/2013

Su tziculate non faghet ingrassare

Paret chi prus si nde mandigat e prus faghet bene a sa salude

Pròpiu gasi. Su tziculate non faghet ingrassare. Un'istùdiu fatu subra de unu campione de pitzinnos europeos paret chi lu dimustret. Paret chi prus si nde mandigat e prus faghet bene a sa salude, ca mìnimant sos grassos totales presentes in su corpus de sos giòvanos. Sa...[sighit]

MÙSICA - 09/11/2013

Su grupu musicale de s'Alighera “Dinatatak” at a leare parte in Friuli in su Festival europeu de sas cantzones in limba minoritària

Su 9 de santandria  in Moena, in Badde de Fassa

Su "Festival european de cjançon in lenghe minoritarie” at a èssere trasmìtidu su 9 de santandria in direta dae ràdio Onde furlane in sas frecuèntzias suas in FM e in su situ www.ondefurlane.eu Est a puntu de cumintzare s'editzione de ocannu de su “Fe...[sighit]

SALUDE - 09/11/2013

Cale est s'ora mègius pro bufare su cafè?

Dae sas 9.30 a sas 11.30.

Paret chi s'ora mègius pro bufare su cafè siat a mangianu, ma in unu tempus pretzisu: dae sas 9.30 a sas 11.30. Una tzicheredda de cafè bufada a custa ora, est su prus giustu a pàrrere de sas neurosièntzias  e sa cronofarmacologia, unu ramu de sa meighina ch...[sighit]

SALUDE - 09/11/2013

S'ògiu ghermanu contra a sos tumores

Riserva manna de polifenolos

S'ògiu ghermanu de calidade arta (extravìrghine) est un'alliadu importante in sa luta contra a sos tumores, mescamente in casu de tumore a su colon. Lu narat una chirca de s'Universidade de Siena chi est istada presentada dae pagu in Firenze in sa sede de sa Regione Toscana. S'ist&ugr...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]


VOLUNTARIADU: “In sa limba semus natzione!”

de Diegu Corràine

Sa natzione sarda tenet una limba, galu forte e populare, dae milli annos. Su “motore” de sa natzione est semper prus in dificultade, afogadu semper de prus dae s’italianu, chi est binchende in cale si siat impreu ufitziale. Petzi una polìtica linguìstica coerente e c...  [sighit]

Testi sacri in lingua sarda, nuova frontiera per la Chiesa

di Diego Corràine

Di fronte alle molte deficienze della politica, viene spesso invocato l’intervento della Chiesa, che sollevi gli animi e indichi prospettive ragionevoli e giuste. Anche in Sardegna, a volte, si ripete l’invito alla Chiesa di svolgere questa funzione, soprattutto in campo culturale e, ult...  [sighit]