bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
invia mail stampa
spacerprecedente1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  spacerspacer

Noas - 29/03/2016

Heinz Jürgen Wolf nos nch'at lassadu

Linguista e professore universitàriu famadu

“E como ego mi nche so andadu”! Custu est su saludu chi, cun umilesa e garbu mannu, s’amigu Heinz Jürgen Wolf nos at lassadu in sa dispedida sua, sàbadu 26 de martzu de ocannu, su 2016. Unu saludu a sos amigos de sa limba sarda, chi at semper istimadu e istudiadu. A so...[sighit]

[ missing ] - 23/03/2016

PRÈMIOS DE SAS EDITZIONES COLADAS de su PRÈMIU "CASTEDDU DE SA FAE"

1982 Sos Sinnos de Mialinu Pira 1984 Po cantu Biddanoa de Benvenuto Lobina 1988 Su zogu de Giangranco Pintore 1992 Di stenciu a manu mancina de Giancarlo Tusceri,  ex aequo  cun Climintina de Palmiro de Giovanni 1995 Lu bastimentu di li sogni di sci...[sighit]

[ missing ] - 22/03/2016

Màuru Deledda

Fundadore in su 1979 de su Prèmiu Casteddu de sa Fae, Pasada

Màuru Deledda naschet in Pasada s'8 de martzu de su 1927. A pustis de unos cantos annos colados in continente, pustis de sa segunda gherra, in cherta de traballu, in su 1955 cumintzat a traballare in su Bancu de Sardigna e, duncas, torrat a leare “sabores” e “fragos &ldquo...[sighit]

x


- 20/03/2016

"butegheri" NON "negotziante"

M'est capitadu de lèghere in una pàgina FB su faeddu "su negoziante", pro inditare sa pessone chi bendet cosa in palas de su bancu de una " butega ". Su faeddu prus giustu in sardu est " butegheri " (s.m.) e " buteghera " (s.f.) Su matessi faeddu lu podimus nàrrere pro indita...[sighit]

Noas - 20/03/2016

Ite est unu agregadore de RSS

pro tènnere semper sas noas chi t'interessant a disponimentu

INCARCADE IN SA FIGURA posta a manu manca, in bassu, de custa videada, e abbonade·bos a sas pàginas chi bos interessat de èssere semper informadu! ... De seguru ais bidu in carchi situ su retanguleddu cun s'iscrita Rss o Xml , semper prus presente in sas pàginas in...[sighit]

- 19/03/2016

xxx


- 19/03/2016

"cara a cara" NON "cara-cara"

Sa loc. av. " cara a cara " descriet sa cunditzione de duos elementos chi sunt unu in dae in antis de s'àteru. Cumbinat cun s'isp. "cara a cara". Currispondet a s'ita "di fronte". Custa loc. rechedet sa prep. "a". No est giustu a iscrìere " cara-cara ". Tando: "Est mègiu si n...[sighit]

+SLS·SOTZIEDADE PRO SA LIMBA SARDA - 16/03/2016

Servìtzios de sa sls

— consulèntzia — cussìgios — atividades — istùdios — addòvios — promotzione


- 17/03/2016

"custu sero, oe sero" NO "istasero, istasera"

Dae su lat SERO, in sardu tenimus su sust. m. " sero ", in ita. "sera" (f.). A s'av. ita. "stasera" currispondet in sardu sa loc. av. " oe sero " e " custu sero ", es.: nos addoviamus custu sero a sas 7; oe sero ando a tzìnema. Tando non cumbenitit a nàrrere o iscrìere " ista...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]