bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: GLOSSÀRIU
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

GLOSSÀRIU


07/05/2012

IDEA NATZIONALE

de Diegu Corràine

S'idea natzionale est unu cuntzetu chi definit unu programa mìnimu de liberatzione de una natzione oprimida o negada, basadu in sa cussèntzia natzionale. Est sa base de su natzionalismu de liberatzione comente dotrina polìtica, contra a su natzionalismu de domìniu.

Siat s'avantzada de sa globalizatzione, chi nche catzat seguràntzias e istabilidades personales e colletivas, siat s'incapatzidade de sos partidos e de sa polìtica traditzionale de cumprèndere custos problemas e de dare un'orizonte, sunt favorende, finas in s'istadu italianu, s'idea chi su cambiamentu podet èssere asseguradu cumintzende dae sos territòrios e dae sas comunidades, cun s'autoorganizatzione e s'autodeterminatzione de sas periferias contra a su tzentru. In Sardigna, sa natzione prus manna de s'Istadu, a pustis de s'italiana, b'at setores sotziales, mescamente sos giòvanos, culturales e polìticos (finas a eris contràrios o dudosos) chi pessant a una proposta e a una prospetiva de soverania, indipendente o nono chi siat, pro essire dae sa dipendèntzia. Lu cherent comente risposta disisperada a sa crisi econòmica o comente voluntade de torrare a sa soverania comente deretu istòricu de sa natzione sarda, custrinta a bi rinuntziare dae sa cunchista coloniale catalana, ispagnola, italiana? Si tratat de una visione petzi econòmica de su problema de su sutisvilupu, in intro de un'istadu chi est currende a si partzire in cantzos, o de unu sinnale nou de cussèntzia natzionale? O s'una cosa e s'àtera?

A dolu mannu, sunt in medas sos chi, in manera organizada e nono, abbòghinant "indipendèntzia, soverania" ma lu faghent in italianu, in s'atividade polìtica issoro e in sa propaganda eletorale,mustrende de non tènnere un'idea natzionale. Un'ispropòsitu chi non favorit unu protzessu operosu de soverania. Indipendèntzia dae ite, si no afortimus in intro de nois e in s'òpera nostra custa cussèntzia natzionale, in sardu? Custu est su primu disafiu, sa prima posta culturale, contra a sa "isnatziolanizatzione" de su moimentu e a s'omologatzione linguìstica. S'àtera posta, polìtica, nos òbbrigat a tènnere una "idea natzionale", unu livellu comunu de riferimentu, chi a pustis lassat a cadaunu issèberos ideològicos superiores e optziones partìticas personales. Partidos medas, de dereta o de manca, ma cun un'Idea natzionale crara. Sena chi calicunu chèrgiat brevetare sa soverania o s'indipendèntzia, ca unu protzessu de soverania comente si tocat no est a càrrigu de unu partidu ebbia ma de unu moimentu natzionale trasversale, chi tèngiat unos cantos puntos programàticos comunos e firmos. A su mancu custu bi cheret. 

Pro bi resessire in Sardigna, diat tocare a firmare sa cursa a formare su moimentu indipendentista prus indipendentista de sos àteros, a agatare/elaborare unu vocabulàriu comunu, ponende sas bases de un'idea natzionale comuna, coerente e costante. 


#Diegu Corràine

» in segus